سبعين ام اثنين و سبعين تلميذا ؟

 Holy_bible_1

الشبهة

لوقا 10: 1

Luk 10:1

 

 (SVD)  وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضا وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي.

 

(ALAB) وبعد ذلك عين الرب أيضا اثنين وسبعين آخرين، وأرسلهم اثنين اثنين، ليسبقوه إلى كل مدينة ومكان كان على وشك الذهاب إليه.

 

(GNA) وبعد ذلك اختار الرب يسوع اثنين وسبعين آخرين، وأرسلهم اثنين اثنين يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه.

 

(JAB) وبعد ذلك، أقام الرب اثنين وسبعين تلميذا آخرين، وأرسلهم اثنين اثنين يتقدمونه إلى كل مدينة أو مكان أوشك هو أن يذهب إليه.

 

(KJV+)  After(3326) these things5023 the3588 Lord2962 appointed322 other2087    seventy1440     also,2532 and2532 sent649 them846 two and two303, 1417 before4253 his848 face4383 into1519 every3956 city4172 and2532 place,5117 whither3757 he himself846 would3195 come.2064

 

 (GNT-BYZ+)  μετα3326 PREP  δε1161 CONJ  ταυτα3778 D-APN  ανεδειξεν322 V-AAI-3S  ο3588 T-NSM  κυριος2962 N-NSM  και2532 CONJ  ετερους2087 A-APM  εβδομηκοντα1440 A-NUI  και2532 CONJ  απεστειλεν649 V-AAI-3S  αυτους846 P-APM  ανα303 PREP  δυο1417 A-NUI  προ4253 PREP  προσωπου4383 N-GSN  αυτου846 P-GSM  εις1519 PREP  πασαν3956 A-ASF  πολιν4172 N-ASF  και2532 CONJ  τοπον5117 N-ASM  ου3739 3757 ADV  εμελλεν3195 V-IAI-3S  αυτος846 P-NSM  ερχεσθαι2064 V-PNN  

 

(GNT-WH+)  μετα3326 PREP  δε1161 CONJ  ταυτα3778 D-APN  ανεδειξεν322 V-AAI-3S  ο3588 T-NSM  κυριος2962 N-NSM  ετερους2087 A-APM  εβδομηκοντα1440 A-NUI  [δυο]1417 A-NUI  και2532 CONJ  απεστειλεν649 V-AAI-3S  αυτους846 P-APM  ανα303 PREP  δυο1417 A-NUI  [δυο]1417 A-NUI  προ4253 PREP  προσωπου4383 N-GSN  αυτου846 P-GSM  εις1519 PREP  πασαν3956 A-ASF  πολιν4172 N-ASF  και2532 CONJ  τοπον5117 N-ASM  ου3739 3757 ADV  ημελλεν3195 V-IAI-3S-ATT  αυτος846 P-NSM  ερχεσθαι2064 V-PNN  

 

 (HNT)  ואחרי הדברים האלה הבדיל האדון עוד שבעים אחרים וישלחם לפניו שנים שנים אל־כל־עיר ומקום אשר בקש לבוא שמה׃

 

(FDB)  Or après ces choses, le Seigneur en désigna aussi soixante-dix autres, et les envoya deux à deux devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller.

 

(Vulgate)  post haec autem designavit Dominus et alios septuaginta duos et misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum quo erat ipse venturus

  

المخطوطة السينائية :

 

 

كى هيتروس هبدو مي كونتا

 

المخطوطة الفاتيكانية :

   

المخطوطة السكندرية :

 

 

 

الاهمية العقائدية للنص :

وجود كلمة  και  التى تعنى هنا ( ايضا و كلمة δυο و التى تعنى ( اثنين ) لها دلالات مهمة:

 فأولا نتسائل هل هم سبعين الفاتيكانية ام اثنين و سبعين حسب السينائية و السكندرية ؟

و هل السبعين او الاثنين و سبعين حسب اختلاف المخطوطات للعدد الواحد من الانجيل الواحد هم غير الاثنى عشر تلميذ و غير التلميذ الذى تبعه فى لوقا 9: 57 (وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: «يا سيد أتبعك أينما تمضي» ) ؟

 و ماذا قال الطبيب لوقا على وجه التحديد  و من غير كلامه من نسخة المخطوطات ؟الرد

(SVD) وَبَعْدَ ذَلِكَ عَيَّنَ الرَّبُّ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضاً وَأَرْسَلَهُمُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَمَامَ وَجْهِهِ إِلَى كُلِّ مَدِينَةٍ وَمَوْضِعٍ حَيْثُ كَانَ هُوَ مُزْمِعاً أَنْ يَأْتِيَ.التراجم المختلفة

اولا التي تحتوي علي 70

Luk 10:1


(ASV) Now after these things the Lord appointed seventy others, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself was about to come.


(BBE) Now after these things, the Lord made selection of seventy others and sent them before him, two together, into every town and place where he himself was about to come.


(Bishops) After these thynges, the Lorde appoynted other seuentie also, and sent them two and two before hym, into euery citie and place, whyther he hym selfe woulde come.


(Darby) Now after these things the Lord appointed seventy others also, and sent them two and two before his face into every city and place where he himself was about to come.


(EMTV) Now after these things the Lord appointed seventy others also, and He sent them two by two before His face into every city and place where He Himself was about to come.


(Geneva) After these thinges, the Lorde appointed other seuentie also, and sent them, two and two before him into euery citie and place, whither he himselfe should come.


(GW) After this, the Lord appointed 70 other disciples to go ahead of him to every city and place that he intended to go. They were to travel in pairs.


(ISV) After this, the Lord appointed seventy other disciples and sent them ahead of him in pairs to every town and place that he intended to go.


(KJV) After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come.


(KJV-1611) After these things, the Lord appointed other seuenty also, and sent them two and two before his face, into euery citie and place, whither hee himselfe would come.


(LITV) And after these things, the Lord also appointed seventy others, and sent them two by two before His face into every city and place, even to where He was about to come.


(MKJV) And after these things the Lord appointed seventy others, And He sent them two and two before His face into every city and place where He was about to come.


(Murdock) And after these things, Jesus separated from among his disciples seventy other persons, and sent them, two and two, before his face, to every place and city whither he was to go.


(RV) Now after these things the Lord appointed seventy others, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself was about to come.(Webster) After these things, the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city, and place, whither he himself would come.


(WNT) After this the Lord appointed seventy others, and sent them before Him, by twos, to go to every town or place which He Himself intended to visit.


(YLT) And after these things, the Lord did appoint also other seventy, and sent them by twos before his face, to every city and place whither he himself was about to come,
(FDB) Or après ces choses, le Seigneur en désigna aussi soixante-dix autres, et les envoya deux à deux devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller.


(FLS) Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller.


(GLB) Darnach sonderte der HERR andere siebzig aus und sandte sie je zwei und zwei vor ihm her in alle Städte und Orte, da er wollte hinkommen,


(GSB) Darnach aber bezeichnete der Herr noch siebzig andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte.


(HNT) ואחרי הדברים האלה הבדיל האדון עוד שבעים אחרים וישלחם לפניו שנים שנים אל־כל־עיר ומקום אשר בקש לבוא שמה׃


التراجم الانجليزية التي تحتوي علي 72


(CEV) Later the Lord chose seventy-two other followers and sent them out two by two to every town and village where he was about to go.(DRB) And after these things, the Lord appointed also other seventy-two. And he sent them two and two before his face into every city and place whither he himself was to come.


(ESV) After this the Lord appointed seventy-two others and sent them on ahead of him, two by two, into every town and place where he himself was about to go.


(GNB) After this the Lord chose another seventy-two men and sent them out two by two, to go ahead of him to every town and place where he himself was about to go.ونري ان الغالبيه من التراجم وضحت ان العدد 70 رسولالنسخ اليوناني(GNT) Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.


meta de tauta anedeixen o kurios kai eterous ebdomēkonta kai apesteilen autous ana duo pro prosōpou autou eis pasan polin kai topon ou emellen autos erchesthai

................................................................................
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. with Diacritics
................................................................................
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.
................................................................................
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
................................................................................
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.
................................................................................
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus (1550, with accents)
................................................................................
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed.
................................................................................
μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου ημελλεν αυτος ερχεσθαι
................................................................................
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000)
................................................................................
μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου εμελλεν αυτος ερχεσθαι
................................................................................
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Textus Receptus (1550)
................................................................................
μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου εμελλεν αυτος ερχεσθαι
................................................................................
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Textus Receptus (1894)
................................................................................
μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου εμελλεν αυτος ερχεσθαι


النسخه الوحيده اليوناني التي تحتوي علي 72 هو نسخ وستكوت ووضعت اثنين بين قوسين
................................................................................

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Westcott/Hort
................................................................................
μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος ετερους εβδομηκοντα [δυο] και απεστειλεν αυτους ανα δυο [δυο] προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου ημελλεν αυτος ερχεσθαι


meta de tauta anedeixen o kurios eterous ebdomēkonta [duo] kai apesteilen autous ana duo [duo] pro prosōpou autou eis pasan polin kai topon ou ēmellen autos erchesthaiوبهذا يكون الغالبيه من النسخ تقليديه ونقديه تؤكد ان العدد الصحيح 70المخطوطات

المشكك قال

 فأولا نتسائل هل هم سبعين الفاتيكانية ام اثنين و سبعين حسب السينائية و السكندرية ؟

ونكتشف معا

السينائية

ويشير المشكك بسهم ويقول اثنين ولا ادري ماذا يقصد ؟ فهل هو لم يعرف ماهو المكتوب بها وظن انها اثنين وسبعين ام اعتقد ان سيضيف اثنين بنفسه ليقول ان السينائية تقول اثنين وسبعين ( اي انه هو المحرف ) ؟

السينائية بها سبعين وتشهد بان العدد الصحيح هو سبعين

صورتها