سبعين ام اثنين و سبعين تلميذا ؟

 Holy_bible_1

الشبهة

لوقا 10: 1

Luk 10:1

 

 (SVD)  وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضا وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي.

 

(ALAB) وبعد ذلك عين الرب أيضا اثنين وسبعين آخرين، وأرسلهم اثنين اثنين، ليسبقوه إلى كل مدينة ومكان كان على وشك الذهاب إليه.

 

(GNA) وبعد ذلك اختار الرب يسوع اثنين وسبعين آخرين، وأرسلهم اثنين اثنين يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه.

 

(JAB) وبعد ذلك، أقام الرب اثنين وسبعين تلميذا آخرين، وأرسلهم اثنين اثنين يتقدمونه إلى كل مدينة أو مكان أوشك هو أن يذهب إليه.

 

(KJV+)  After(3326) these things5023 the3588 Lord2962 appointed322 other2087    seventy1440     also,2532 and2532 sent649 them846 two and two303, 1417 before4253 his848 face4383 into1519 every3956 city4172 and2532 place,5117 whither3757 he himself846 would3195 come.2064

 

 (GNT-BYZ+)  μετα3326 PREP  δε1161 CONJ  ταυτα3778 D-APN  ανεδειξεν322 V-AAI-3S  ο3588 T-NSM  κυριος2962 N-NSM  και2532 CONJ  ετερους2087 A-APM  εβδομηκοντα1440 A-NUI  και2532 CONJ  απεστειλεν649 V-AAI-3S  αυτους846 P-APM  ανα303 PREP  δυο1417 A-NUI  προ4253 PREP  προσωπου4383 N-GSN  αυτου846 P-GSM  εις1519 PREP  πασαν3956 A-ASF  πολιν4172 N-ASF  και2532 CONJ  τοπον5117 N-ASM  ου3739 3757 ADV  εμελλεν3195 V-IAI-3S  αυτος846 P-NSM  ερχεσθαι2064 V-PNN  

 

(GNT-WH+)  μετα3326 PREP  δε1161 CONJ  ταυτα3778 D-APN  ανεδειξεν322 V-AAI-3S  ο3588 T-NSM  κυριος2962 N-NSM  ετερους2087 A-APM  εβδομηκοντα1440 A-NUI  [δυο]1417 A-NUI  και2532 CONJ  απεστειλεν649 V-AAI-3S  αυτους846 P-APM  ανα303 PREP  δυο1417 A-NUI  [δυο]1417 A-NUI  προ4253 PREP  προσωπου4383 N-GSN  αυτου846 P-GSM  εις1519 PREP  πασαν3956 A-ASF  πολιν4172 N-ASF  και2532 CONJ  τοπον5117 N-ASM  ου3739 3757 ADV  ημελλεν3195 V-IAI-3S-ATT  αυτος846 P-NSM  ερχεσθαι2064 V-PNN  

 

 (HNT)  ואחרי הדברים האלה הבדיל האדון עוד שבעים אחרים וישלחם לפניו שנים שנים אל־כל־עיר ומקום אשר בקש לבוא שמה׃

 

(FDB)  Or après ces choses, le Seigneur en désigna aussi soixante-dix autres, et les envoya deux à deux devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller.

 

(Vulgate)  post haec autem designavit Dominus et alios septuaginta duos et misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum quo erat ipse venturus

  

المخطوطة السينائية :

 

 

كى هيتروس هبدو مي كونتا

 

المخطوطة الفاتيكانية :

   

المخطوطة السكندرية :

 

 

 

الاهمية العقائدية للنص :

وجود كلمة  και  التى تعنى هنا ( ايضا و كلمة δυο و التى تعنى ( اثنين ) لها دلالات مهمة:

 فأولا نتسائل هل هم سبعين الفاتيكانية ام اثنين و سبعين حسب السينائية و السكندرية ؟

و هل السبعين او الاثنين و سبعين حسب اختلاف المخطوطات للعدد الواحد من الانجيل الواحد هم غير الاثنى عشر تلميذ و غير التلميذ الذى تبعه فى لوقا 9: 57 (وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: «يا سيد أتبعك أينما تمضي» ) ؟

 و ماذا قال الطبيب لوقا على وجه التحديد  و من غير كلامه من نسخة المخطوطات ؟الرد

(SVD) وَبَعْدَ ذَلِكَ عَيَّنَ الرَّبُّ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضاً وَأَرْسَلَهُمُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَمَامَ وَجْهِهِ إِلَى كُلِّ مَدِينَةٍ وَمَوْضِعٍ حَيْثُ كَانَ هُوَ مُزْمِعاً أَنْ يَأْتِيَ.التراجم المختلفة

اولا التي تحتوي علي 70

Luk 10:1


(ASV) Now after these things the Lord appointed seventy others, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself was about to come.


(BBE) Now after these things, the Lord made selection of seventy others and sent them before him, two together, into every town and place where he himself was about to come.


(Bishops) After these thynges, the Lorde appoynted other seuentie also, and sent them two and two before hym, into euery citie and place, whyther he hym selfe woulde come.


(Darby) Now after these things the Lord appointed seventy others also, and sent them two and two before his face into every city and place where he himself was about to come.


(EMTV) Now after these things the Lord appointed seventy others also, and He sent them two by two before His face into every city and place where He Himself was about to come.


(Geneva) After these thinges, the Lorde appointed other seuentie also, and sent them, two and two before him into euery citie and place, whither he himselfe should come.


(GW) After this, the Lord appointed 70 other disciples to go ahead of him to every city and place that he intended to go. They were to travel in pairs.


(ISV) After this, the Lord appointed seventy other disciples and sent them ahead of him in pairs to every town and place that he intended to go.


(KJV) After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come.


(KJV-1611) After these things, the Lord appointed other seuenty also, and sent them two and two before his face, into euery citie and place, whither hee himselfe would come.


(LITV) And after these things, the Lord also appointed seventy others, and sent them two by two before His face into every city and place, even to where He was about to come.


(MKJV) And after these things the Lord appointed seventy others, And He sent them two and two before His face into every city and place where He was about to come.


(Murdock) And after these things, Jesus separated from among his disciples seventy other persons, and sent them, two and two, before his face, to every place and city whither he was to go.


(RV) Now after these things the Lord appointed seventy others, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself was about to come.(Webster) After these things, the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city, and place, whither he himself would come.


(WNT) After this the Lord appointed seventy others, and sent them before Him, by twos, to go to every town or place which He Himself intended to visit.


(YLT) And after these things, the Lord did appoint also other seventy, and sent them by twos before his face, to every city and place whither he himself was about to come,
(FDB) Or après ces choses, le Seigneur en désigna aussi soixante-dix autres, et les envoya deux à deux devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller.


(FLS) Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller.


(GLB) Darnach sonderte der HERR andere siebzig aus und sandte sie je zwei und zwei vor ihm her in alle Städte und Orte, da er wollte hinkommen,


(GSB) Darnach aber bezeichnete der Herr noch siebzig andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte.


(HNT) ואחרי הדברים האלה הבדיל האדון עוד שבעים אחרים וישלחם לפניו שנים שנים אל־כל־עיר ומקום אשר בקש לבוא שמה׃


التراجم الانجليزية التي تحتوي علي 72


(CEV) Later the Lord chose seventy-two other followers and sent them out two by two to every town and village where he was about to go.(DRB) And after these things, the Lord appointed also other seventy-two. And he sent them two and two before his face into every city and place whither he himself was to come.


(ESV) After this the Lord appointed seventy-two others and sent them on ahead of him, two by two, into every town and place where he himself was about to go.


(GNB) After this the Lord chose another seventy-two men and sent them out two by two, to go ahead of him to every town and place where he himself was about to go.ونري ان الغالبيه من التراجم وضحت ان العدد 70 رسولالنسخ اليوناني(GNT) Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.


meta de tauta anedeixen o kurios kai eterous ebdomēkonta kai apesteilen autous ana duo pro prosōpou autou eis pasan polin kai topon ou emellen autos erchesthai

................................................................................
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. with Diacritics
................................................................................
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.
................................................................................
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
................................................................................
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.
................................................................................
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus (1550, with accents)
................................................................................
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed.
................................................................................
μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου ημελλεν αυτος ερχεσθαι
................................................................................
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000)
................................................................................
μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου εμελλεν αυτος ερχεσθαι
................................................................................
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Textus Receptus (1550)
................................................................................
μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου εμελλεν αυτος ερχεσθαι
................................................................................
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Textus Receptus (1894)
................................................................................
μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος και ετερους εβδομηκοντα και απεστειλεν αυτους ανα δυο προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου εμελλεν αυτος ερχεσθαι


النسخه الوحيده اليوناني التي تحتوي علي 72 هو نسخ وستكوت ووضعت اثنين بين قوسين
................................................................................

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:1 Greek NT: Westcott/Hort
................................................................................
μετα δε ταυτα ανεδειξεν ο κυριος ετερους εβδομηκοντα [δυο] και απεστειλεν αυτους ανα δυο [δυο] προ προσωπου αυτου εις πασαν πολιν και τοπον ου ημελλεν αυτος ερχεσθαι


meta de tauta anedeixen o kurios eterous ebdomēkonta [duo] kai apesteilen autous ana duo [duo] pro prosōpou autou eis pasan polin kai topon ou ēmellen autos erchesthaiوبهذا يكون الغالبيه من النسخ تقليديه ونقديه تؤكد ان العدد الصحيح 70المخطوطات

المشكك قال

 فأولا نتسائل هل هم سبعين الفاتيكانية ام اثنين و سبعين حسب السينائية و السكندرية ؟

ونكتشف معا

السينائية

ويشير المشكك بسهم ويقول اثنين ولا ادري ماذا يقصد ؟ فهل هو لم يعرف ماهو المكتوب بها وظن انها اثنين وسبعين ام اعتقد ان سيضيف اثنين بنفسه ليقول ان السينائية تقول اثنين وسبعين ( اي انه هو المحرف ) ؟

السينائية بها سبعين وتشهد بان العدد الصحيح هو سبعين

صورتها

وبتكبير العدد

وبها سبعينالاسكندرية

ويكرر فعلته ويشير بسهم ويكتب عليه اثنين ( دو ) رغم ان المخطوطه تحتوي علي سبعين فقط

وبعد ذلك يشير الي ( كاي ) وهو ( كلمة و ايضا ) ويقول انها مهمه

وللاكد ان الاسكندرية بها سبعين فقط

صورتها

وبتكبير العدد

ونجد بها بوضوح سبعينوباقي المخطوطات التي تؤكد ان الاصل هو سبعين

مخطوط واشنطون

والعدد

وايضا بها سبعينوايضا الافرايمية C

وغيرهم مثل

E G H K L N X Δ Θ Ξ Π Ψ

ومجموعة مخطوطات

f1 f13

وايضا مخطوطات الخط الصغير

28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174

ومجموعة مخطوطات البيزنطيه التي تعد بالالاف

Byz

وبعض مخطوطات الترجمه اللاتينيه القديمه

itf itq itr1

والترجمه السريانية

syrp syrh syrpal

وصورة البشيتاونصها

Luke 10:1 Aramaic NT: Peshitta
................................................................................
ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܦܪܫ ܝܫܘܥ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܚܪܢܐ ܫܒܥܝܢ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܗ ܠܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܐܙܠ ܀

وترجمتها

10:1 AFTER these Jeshu separated from his disciples seventy others, and sent them by two and two before his face to every place and city whither he was himself to come.وايضا القبطي البحيري

copbo

الجوثية

Goth

الاثيوبية

Eth

والسلافينية

slav lat

ومخطوطات القراءات الكنسية

l76 l276 l292 l387 l514 l854 l950 l1552وبهذا يتضح ان الكلمة الصحيحه هي سبعين اخريناقوال الاباء

ماركيون المشكك في كلامه مع العلامه ترتليان يستشهد بكلام انجيل لوقا ويقول

after the twelve apostles, our Lord is found to have sent seventy others before Him.31103110    Luke x. 1.

Marcionaccording to Tertullian

Volume 1Irenaeuslatالقديس اكليمندس الاسكندري

on adducing as

a witness the apostolic Barnabas (and he was one of the seventy,

Clement

Volume 2

العلامه ترتليان يقول في رده علي ماركيون

He chose also seventy other missionaries44154415    Apostolos: Luke x. i.ويقول

Chapter XXIV.--On the Mission of the Seventy Disciples, and Christ's

Charge to Them. Precedents Drawn from the Old Testament. Absurdity of

Supposing that Marcion's Christ Could Have Given the Power of Treading

on Serpents and Scorpions.

Volume 3

Tertullianالعلامه اوريجانوس

and then to James, and subsequently to all

the others besides the twelve apostles, perhaps to the seventy also,

and lastly to Paul,

volume 4

Origengrاسماء الاثني عشر تلميذ و السبعين رسول كما كتبها القديس هيبوليتوس من اباء القرن الثالث

Hippolytus on the Twelve Apostles:Where each of them preached, and where he met his end1. Peter preached the Gospel in Pontus, and Galatia, and Cappadocia,

and Betania, and Italy, and Asia, and was afterwards crucified by Nero

in Rome with his head downward, as he had himself desired to suffer in

that manner.2. Andrew preached to the Scythians and Thracians, and was crucified,

suspended on an olive tree, at Patrae, a town of Achaia; and there too

he was buried.3. John, again, in Asia, was banished by Domitian the king to the isle

of Patmos, in which also he wrote his Gospel and saw the apocalyptic

vision; and in Trajan's time he fell asleep at Ephesus, where his

remains were sought for, but could not be found.4. James, his brother, when preaching in Judea, was cut off with the

sword by Herod the tetrarch, and was buried there.5. Philip preached in Phrygia, and was crucified in Hierapolis with his

head downward in the time of Domitian, and was buried there.6. Bartholomew, again, preached to the Indians, to whom he also gave

the Gospel according to Matthew, and was crucified with his head

downward, and was buried in Allanum, [2019] a town of the great

Armenia. [2020]7. And Matthew wrote the Gospel in the Hebrew tongue, [2021] and

published it at Jerusalem, and fell asleep at Hierees, a town of

Parthia.8. And Thomas preached to the Parthians, Medes, Persians, Hyrcanians,

Bactrians, and Margians, [2022] and was thrust through in the four

members of his body with a pine spear [2023] at Calamene, [2024] the

city of India, and was buried there.9. And James the son of Alphaeus, when preaching in Jerusalem, was

stoned to death by the Jews, and was buried there beside the temple.10. Jude, who is also called Lebbaeus, preached to the people of

Edessa, [2025] and to all Mesopotamia, and fell asleep at Berytus, and

was buried there.11. Simon the Zealot, [2026] the son of Clopas, who is also called

Jude, became bishop of Jerusalem after James the Just, and fell asleep

and was buried there at the age of 120 years.12. And Matthias, who was one of the seventy, was numbered along with

the eleven apostles, and preached in Jerusalem, and fell asleep and was

buried there.13. And Paul entered into the apostleship a year after the assumption

of Christ; and beginning at Jerusalem, he advanced as far as Illyricum,

and Italy, and Spain, preaching the Gospel for five-and-thirty years.

And in the time of Nero he was beheaded at Rome, and was buried there.

The same Hippolytus on the Seventy Apostles. [2027]1. James the Lord's brother, [2028] bishop of Jerusalem.2. Cleopas, bishop of Jerusalem.3. Matthias, who supplied the vacant place in the number of the twelve

apostles.4. Thaddeus, who conveyed the epistle to Augarus.5. Ananias, who baptized Paul, and was bishop of Damascus.6. Stephen, the first martyr.7. Philip, who baptized the eunuch.8. Prochorus, bishop of Nicomedia, who also was the first that

departed, [2029] believing together with his daughters.9. Nicanor died when Stephen was martyred.10. Timon, bishop of Bostra.11. Parmenas, bishop of Soli.12. Nicolaus, bishop of Samaria.13. Barnabas, bishop of Milan.14. Mark the evangelist, bishop of Alexandria.15. Luke the evangelist.16. Silas, bishop of Corinth.17. Silvanus, bishop of Thessalonica.18. Crisces (Crescens), bishop of Carchedon in Gaul.

Page 392005 anf0519. Epaenetus, bishop of Carthage.20. Andronicus, bishop of Pannonia.21. Amplias, bishop of Odyssus.22. Urban, bishop of Macedonia.23. Stachys, bishop of Byzantium.24. Barnabas, bishop of Heraclea.25. Phygellus, bishop of Ephesus. He was of the party also of Simon.

[2033]26. Hermogenes. He, too, was of the same mind with the former.27. Demas, who also became a priest of idols.28. Apelles, bishop of Smyrna.29. Aristobulus, bishop of Britain.30. Narcissus, bishop of Athens.31. Herodion, bishop of Tarsus.32. Agabus the prophet.33. Rufus, bishop of Thebes.34. Asyncritus, bishop of Hyrcania.35. Phlegon, bishop of Marathon.36. Hermes, bishop of Dalmatia.37. Patrobulus, [2034] bishop of Puteoli.38. Hermas, bishop of Philippi.39. Linus, bishop of Rome.40. Caius, bishop of Ephesus.41. Philologus, bishop of Sinope.42, 43. Olympus and Rhodion were martyred in Rome.44. Lucius, bishop of Laodicea in Syria.45. Jason, bishop of Tarsus.46. Sosipater, bishop of Iconium.47. Tertius, bishop of Iconium.48. Erastus, bishop of Panellas.49. Quartus, bishop of Berytus.50. Apollo, bishop of Caesarea.51. Cephas. [2035]52. Sosthenes, bishop of Colophonia.

Page 393005 anf0553. Tychicus, bishop of Colophonia.54. Epaphroditus, bishop of Andriace.55. Caesar, bishop of Dyrrachium.56. Mark, cousin to Barnabas, bishop of Apollonia.57. Justus, bishop of Eleutheropolis.58. Artemas, bishop of Lystra.59. Clement, bishop of Sardinia.60. Onesiphorus, bishop of Corone.61. Tychicus, bishop of Chalcedon.62. Carpus, bishop of Berytus in Thrace.63. Evodus, bishop of Antioch.64. Aristarchus, bishop of Apamea.65. Mark, who is also John, bishop of Bibloupolis.66. Zenas, bishop of Diospolis.67. Philemon, bishop of Gaza.68, 69. Aristarchus and Pudes.70. Trophimus, who was martyred along with Paul.

__________________________________________________________________[2027] In the Codex Baroccian. 206. This is found also, along with the

former piece, On the Twelve Apostles, in two codices of the Coislinian

or Seguierian Library, as Montfaucon states in his recension of the

Greek manuscripts of that library. He mentions also a third codex of

Hippolytus, On the Twelve Apostles. [Probably spurious, but yet

antique.]

Volume 5اسماؤهم بالعربي

أسماء السبعين رسولاً

كاروز الديار المصرية، استشهد عام 68 بشر في لبنان وسوريا وقبرص وروما.

مارمرقس

1

قدم بولس للرسل، زميل بولس في الخدمة، استشهد في قبرص مسقط رأسه.

برنابا / يوسف

2

طبيب ورسام، لازم بولس في أسفاره، كتب الإنجيل وأعمال الرسل، استشهد علي يد نيرون.

لوقا

3

حل محل يهوذا، بشر آكلي لحوم البشر، عذب كثيراً، تنيح بسلام.

متياس

4

رشح ليحل محل يهوذا، بشر في بتروبوليس وأصبح أسقف لها.

يوسف / يسطس

5

أحد تلميذي عمواس، بشر في بلاد عديدة ثم مات.

كليوباس

6

أول السبعين، أول الشمامسة، أول الشهداء.

أسطفانوس

7

أحد الشمامسة، بشر في أشدود وقيصرية وأسيا، تنيح بسلام.

فيلبس

8

شماس، خدم مع يوحنا الحبيب، أصبح أسقف علي نيقوميدية، تنيح بسلام.

بروخورس

9

شماس، استشهد رجماً في قبرص عام 76م.

نيكانور

10

شماس، بشر في قبرص، أسقف علي أحد مدن البلقان، استشهد مصلوباً.

تيمون

11

شماس، لازم أورشليم لرعاية الفقراء والأرامل.

برميناس

12

كان شماس، ضُل كيهوذا، اعتنق بدعة، أبغضه الرب.

نيقولاوس

13

أسقف دمشق، عمد شاول، استشهد رجماً.

حنانيا

14

أقامة السيد من الأموات، أسقف قبرص، تنيح بسلام.

لعازر

15

سجن مع بولس، خدم مع يونياس الرسول، أسقف بنوتياس.

اندرونيكوس

16

نسيب بولس الرسول لكنه آمن بالمسيح قبله، تنيح بسلام بعد تحمل شدائد كثيرة.

يونياس

17

أسقف علي أحد مدن اسبانيا، استشهد رجماً.

ارستوبولس

18

أسقف علي خورانياس، تنيح بسلام.

فريسكا

19

بشر الأمم بقرارات مجمع أورشليم، رفيق سيلا، كان واعظ مقتدر.

يهوذا / برنابا

20

المعروف باسم سيلا، خدم مع بولس، أسقف علي تسالونيكي.

سلوانس

21

شارك بطرس الرسول شدائده،استشهد بعده بيوم واحد.

أولمباس

22

من جزيرة كريت واسقفاً لها، خدم مع بولس.

تيطس

23

تنبأ عن جوع شديد واضطهاد، بشر في أنطاكية.

أغابوس

24

رافق بولس وبشر في أماكن كثيرة، تنيح بسلام.

فورس

25

خدم في اليهودية، أسقفاً علي ترواس، تنيح بسلام.

كاربوس

26

خادم غيور خدم في كولوسي، لاودكية، هيرابوليس، نال إكليل الشهادة.

ابفراس

27

خدم في فليبي، خدم مع بولس، نال إكليل الشهادة.

ابفرودتس

28

قبرصي،خدم في قبرص، نال إكليل الشهادة.

مناسون

29

خدم في رومية، أصبح أسقف علي أحد مدن روسيا، استشهد.

امبلياس

30

عاون بولس كثيراً، أسقف علي مكدونية، نال إكليل الشهادة.

اوربانوس

31

استضاف بطرس، كرز في بيزنطية، نال إكليل الشهادة.

سمعان الدباغ

32

خدم في رومية، نال إكليل الشهادة.

استاخيس

33

أسقف هيراكليا، تنيح بسلام بعد جهاد عظيم.

ابلس

34

خدم في رومية، سيم أسقفاً علي قرطاجنة، تنيح بسلام.

ابينتوس

35

ولد في طرسوس، خدم في تيراس واستشهد فيها رجماً.

هيروديون

36

يوناني، بشر في مدينة مغنيسية، استشهد في آثينا.

قدراطس

37

خدم في رومية، تنيح بسلام.

اسينكرتيس

38

خدم في تسالونيكي، بشر في أنطاكية، نال إكليل الشهادة.

غايس

39

مقدوني، بشر في اليونان، سافر مع بولس، تنيح بسلام.

ارسترخس

40

خدم مع يوحنا الحبيب، خدم مع بولس، بشر في سبسطية، تنيح بسلام.

افتيخوس

41

ابن شقيق يوسف النجار، أسقف أورشليم، استشهد عن عمر 120 عام.

سمعان كلوبا

42

كرز وعلم في أنطاكية، تنيح بسلام.

مناين

43

خدم في رومية، تنيح بسلام.

فليغون

44

اشتهر بأنه جامع الفضائل.

هرماس

45

أول أسقف علي رومية واستشهد هناك.

لينس

46

بشر في أسبانيا، كرز مع بولس الرسول في كورونثوس، استشهد في أسبانيا.

كوارتس

47

خدم في رومية، اسقف برتوبياس، تنيح بسلام.

تبروباس

48

المشهور بالناموسي لعلمه الغزير، خدم في كريت، تنيح بسلام.

زنياس

49

ولد في لاودكية، خدم في كولوسي، كتب له بولس الرسول رسالة، تنيح بسلام.

فليمون

50

ابن فليمون، واسقف كولوسي، دعاه بولس بالمتجند معه.

أرخبس

51

ذكر في سفر الرؤيا، أسقف برغامس، نال إكليل الشهادة.

انتيباس

52

خدم مع بولس الرسول، صار أسقف علي أيقونيا، تنيح بسلام.

ترتيوس

53

علم في أنطاكية، أقيم أسقف علي كنخريا.

لوكيوس القيرواني

54

خدم في أفسس وبارسنيه، والي أفسس سحله علي الصخر والشوك حتي استشهاده.

انيسيفورس

55

خدم في أسيا الصغري، رافق بولس الرسول في بعض أسفاره.

تيخيكوس

56

سيم أسقفاً، استشهد برميه في البحر فمات غرقاً.

سوستانيس

57

خدم في رومية، رافق بولس، رسم أسقفاً لأثينا.

نركيسوس

58

خدم في كورونثوس، زار بولس الرسول في سجنه.

اخانيكوس

59

خدم مع بولس الرسول.

أرتيماس

60

خدم في رومية.  مصدر المقال: موقع الأنبا تكلا..  مصدر المقال: موقع الأنبا تكلا.

بوديس

61

خدم مع بولس الرسول، رسم أسقف علي روما.

تروفيموس

62

يوناني، صاحب بولس الرسول، رسم أسقف علي أيقونيه.

سوسيباترس

63

كورونثوثي، خدم مع بولس في أفسس.

فرتوناتوس

64

خدم في روما.

نيريوس

65

واحد من رفاق بولس الرسول، رسم أسقف علي أورشليم.

ارسطوس

66

صديقاً لبولس الرسول، خيام.

اكيلا

67

ابن سمعان القيرواني، رسم اسقف علي افينون بفرنسا.

الكسندروس

68

البن الثاني لسمعان القيرواني، رسم اسقف علي تيباس.

روفس

69

طرسوسي، أسقف علي طرسوس، كرز بالمسيح في تسالونيكي.

ياسون

70

وغيرهم الكثيرين من اقوال الاباء كما قال ريتشارد ولسونEusebius

Titus-Bostra

Basil

Ambrosevid

Jerome

Cyril Theodoret
التحليل الداخليالاعداد تقول1 وَبَعْدَ ذلِكَ عَيَّنَ الرَّبُّ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضًا، وَأَرْسَلَهُمُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَمَامَ وَجْهِهِ إِلَى كُلِّ مَدِينَةٍ وَمَوْضِعٍ حَيْثُ كَانَ هُوَ مُزْمِعًا أَنْ يَأْتِيَ.
2 فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّ الْحَصَادَ كَثِيرٌ، وَلكِنَّ الْفَعَلَةَ قَلِيلُونَ. فَاطْلُبُوا مِنْ رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ.
16 اَلَّذِي يَسْمَعُ مِنْكُمْ يَسْمَعُ مِنِّي، وَالَّذِي يُرْذِلُكُمْ يُرْذِلُنِي، وَالَّذِي يُرْذِلُنِي يُرْذِلُ الَّذِي أَرْسَلَنِي».
17 فَرَجَعَ السَّبْعُونَ بِفَرَحٍ قَائِلِينَ: «يَارَبُّ، حَتَّى الشَّيَاطِينُ تَخْضَعُ لَنَا بِاسْمِكَ!».فان كان ارسل اثنين وسبعين فكيف يرجع اليه السبعين فقط ويقولها معرفه فالعدد 17 يؤكد ان العدد في العدد 1 هو سبعين

( والعدد 17 مؤكد بمخطوطات كثيره جدا مثل

א A C E F G K L N W X Δ Θ Ξ Π Ψ 0115 f1 f13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itf iti itq syrc syrp syrh syrpal copbo goth eth slav Irenaeuslat Clement Tertullian Hippolytusarab Origen Eusebius Titus-Bostra Basil Ambrose Chrysostom Jerome Cyril ς NR ND Riv Dio NM(

ثانيا الانجيل يحمل معاني عميقه

فكما اختار المسيح اثني عشر تلميذ ليحلوا محل الاثني عشر سبط قادة اسرائيل

فهو اختار سبعين رسول ليحلوا محل سبعين شيخ قادة اسرائيل

لذلك يكون من الحكمه الالاهية ان العدد هو سبعين رسول

سبعه يرمز للكمال

عشره يرمز للتشريع

7 * 10 = 70 اي كمال التشريع

ولكن 2 يرمز للنقص فيكون تشريع ناقص وطبعا غير مقبولثانيا ارسلهم اثنين اثنين فيكون العدد 35

7 يرمزللكمال

5 يرمز للمسؤلية البشرية

7 * 5 = 35 اي كمال المسؤلية البشرية

وايضا

3 يرمز لعمل الله الكامل

فيكون 35 = عمل الله مع الانسانولكن 36 = 6* 6 اي نقص في نقصيتبقي شئ هام جدا وهو

سبب الخطانلاحظ ان الخطأ منتشر في اللاتيني اكثر

فلندرس معا نص الفلجاتا الذي يقول 72

(Vulgate) post haec autem designavit Dominus et alios septuaginta duos et misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum quo erat ipse venturus


معاني الكلمات


وبعد ذلك عين الرب اخرينDominus

n. God, Lord (Latin)

الربalio

another

اخرين

septuaginta

a -um| septuageni -ae -a| septuagie(n)s NUM
seventy

سبعين

duo

n. duet (Music); pair, couple

اثنين او زوج

misit

broker
(
mijlocitor) = intermediary
(
mijlocitor) = go-between

misit

marriage broker

قسمهم

illos

one

مجموعات

illos

(masc. plur. acc.) They burned THOSE (houses) to the ground

الي كل الارض

bino

V TRANS
duplicate; binate (offer two masses in one day)

ثنائيات

Ante

Before


امام


حرفيا

عين الرب اخرين سبعين ( ثنائيات او اثنين ) مقسمين مجموعات ثنائية امامه

فتفهم الترجمه بسهوله علي انها

عين الرب سبعين اثنين ( اي اثنين وسبعين ) او عين الرب سبعين ثنائيات ( اي سبعين فقط )

فمن هذه النقطه اتي الخطا للخلط بين سبعين وجعلهم اثنين اثنين ففهمت لتشابه الترجمه انها اثنين وسبعيندليل هام علي ما قدمت ان القديس جيروم نفسه الذي يفهم كلامه انه اثنين وسبعين كتب بنفسه ان عددهم سبعين

As wood sweetens Marah so that seventy palm-trees are watered by its streams, so the cross makes the waters of the law lifegiving to the seventy who are Christ’s apostles.20652065    Luke x. i.

NPNF2-06 Letter LXIX. To Oceanus.


ويشرح ويؤكد ان رسل المسيح كانوا سبعين رسولوهذا مايشرح فهم الكثيرين للاعداد اللاتينية خطأ علي انها اثنين وسبعينملحوظه هامهلم يدعي ان النص المسلم منقول فقط عن الفلجاتا من خلال اريزمس فكيف يبرر ان خطأ كهذا لو يصل الي النص المسلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وبهذا يتضح ان النص المسلم منقول بالحقيقه من مخطوطات اصليه صحيحه قديمه اقدم من النص الاسكندري بكثيرالمعني الروحي

تفسير ابونا تادرس يعقوب

تعيين السبعين رسولاً وكرازتهمفي الإرساليَّة الأولى كانت وصيَّة السيِّد المسيح للاثنى عشر: "إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريِّين لا تدخلوا، بل اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة" (مت 10: 5)، أما للسبعين فجاءت الوصيَّة بالكرازة غير محصورة في شعب معيَّن أو أُمَّة خاصة، إذ قال: "وأيَّة مدينة دخلتموها وقبلوكم فكُلوا ممَّا يقدَّم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم: قد اِقترب منكم ملكوت الله" (لو 9: 8). وقد جاءت الكلمات: "كُلوا مما يقدَّم لكم" تعني أنهم لا يستنكفون من الطعام الذي يقدِّمه الأمميُّون ولا يخشون من التنجُّس حسب ما جاء في الشريعة الموسويَّة، ليأكُلوا ما يقدِّمه هؤلاء الأمم حتى يستطيعوا باتساع فكرهم أن يقدِّموا لهم كلمة الكرازة بالملكوت بلا عائق، فإنه ليس وقت للأطعمة المحلَّلة والمُحرَّمة، إنما لسحب النفوس من الهلاك الأبدي.

كانت الإرساليَّة الثانية في الغالب تمثِّل الكرازة للأمم، فمن المعروف أن سكان بيريَّة التي ذهب إليها السيِّد المسيح بعد الجليل هم أمميُّون، ولعلَّ الإنجيلي لوقا نفسه كان من بين هؤلاء السبعين رسولاً.

على أي الأحوال إذ كتب متَّى البشير - وهو من الاثنى عشر- لليهود لم يَشِر إلى هذه الإرساليَّة، بينما لوقا البشير وهو يكتب للأمم يُشير إليها.

إن كان الاثنا عشر يمثِّلون الاثنى عشر نبعًا، فإن السبعين يمثِّلون السبعين نخلة في إيليم الجديدة (خر 15: 27). إن كان الاثنا عشر يقابلون الأسباط الاثنى عشر فإن السبعين يقابلون السبعين شيخًا الذين اِختارهم موسى (عد 11: 16-25) أو السبعين عضوًا في مجمع السنهدرين.

لعلَّه اِختار السبعين رسولاً قُبيل عيد المظال حيث كان اليهود يقدِّمون 70 ذبيحة[318]... كأنه أراد أن يقدِّم للعالم عيدًا جديدًا، فيه يقدِّم الرسل كذبائح حيَّة مقدَّسة مرضيَّة عند الله (رو 12: 1)، على مذبح الحب خلال الكرازة في العالم كله.

ويلاحظ في هذه الإرساليَّة الآتي:

أولاً: "وبعد ذلك عيَّن الرب سبعين آخرين أيضًا وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهِه إلى كل مدينة وموضوع حيث كان هو مزمعًا أن يأتي"[1]. يرى بعض الآباء مثل القدِّيس أمبروسيوس أن عدد الرسل اثنان وسبعون، وأن الإنجيلي ذكر الرقم الدائري. وقد أرسلهم اثنين اثنين كما سبق فأرسل الإثنى عشر (مر 6: 7)، إذ "اثنان خيْر من واحد، لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده، إن وقع إذ ليس ثانٍ ليُقيمه" (جا 4: 9-10). وكما قال القدِّيس أغسطينوس إن رقم 2 يشير إلى الحب لله والناس، وكأن إرساليَّته لم تكن كرازة كلام ووعظ فحسب بل كرازة حب وشركة مع الله والناس.

أرسلهم أمام وجهُه، ليكونوا ممهَّدين له في الطريق، ولكي يعملوا أمامه، فيكونوا تحت رعايته فيما هم يرعون الآخرين!

ثانيًا: أكَّد لهم أن الكرازة هي من صميم عمله هو. فهو الذي عينهم، وهو الذي يسندهم بإرسال فعله يعملون معه لحساب حصاده، إذ يقول: "الحصاد كثير والفَعَلة قليلون، فاُطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فَعَلة إلى حصاده" [2]... وكما يقول القدِّيس أغسطينوس: [الرب نفسه هو الذي يبذر، إذ كان (قاطنًا) في الرسل، وهو أيضًا الذي يحصد، فبدونه يحسبون كلا شيء... إذ يقول: "بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئًا" (يو 15: 5)[319].]والمجد لله دائما